[jacorb-developer] java 9

Pierskalla, Eric Eric.Pierskalla at datalogic.com
Fri Oct 6 22:33:06 CEST 2017


From what I have learned to date, in Java 9, the java.corba module in java.se.ee is "upgradeable". In theory it can be upgraded/replaced by placing modules in the --upgrade-module-path.
Although there is a lot of information on the web about the module system in Java 9, there isn't much about upgradable modules.
There is some info here:
http://openjdk.java.net/jeps/261 

-----Original Message-----
From: jacorb-developer-bounces~eric.pierskalla=datalogic.com at lists.spline.inf.fu-berlin.de [mailto:jacorb-developer-bounces~eric.pierskalla=datalogic.com at lists.spline.inf.fu-berlin.de] On Behalf Of Nick Cross
Sent: Wednesday, October 04, 2017 3:41 AM
To: jacorb-developer at lists.spline.inf.fu-berlin.de
Subject: Re: [jacorb-developer] java 9


Hi,

We have not (as of yet) experimented with Java 9. However if you have patches they would be more than welcome.

Thanks

Nick


On 04/10/17 09:38, Vomlel Jan wrote:
> Hello,
> 
> I have tryed to use jacorb on java 9. But it is not working.
> 
> I think it is because jacorb-omgapi redefines some parts of java.corba module and uses other parts. Java 9 does not have endorsed mechanism, modules can be used or not used, but they cannot be partially changed.
> 
> Do you have any plan to support java 9?
> 
> Exception when java.corba module is used:
> java.lang.NoClassDefFoundError: org/omg/CORBA/ORBSingleton
>        at org.jacorb.orb.ORBSingleton.configure(ORBSingleton.java:155)
>        at org.jacorb.orb.ORB.configure(ORB.java:292)
>        at org.jacorb.orb.ORB.set_parameters(ORB.java:1884)
>        at 
> java.corba at 9/org.omg.CORBA.ORB.init(ORB.java:430)<mailto:java.corba at 9/
> org.omg.CORBA.ORB.init(ORB.java:430)>
>> 
> Exception when java.corba module is not used:
> java.lang.NoClassDefFoundError: javax/rmi/CORBA/Stub
>        at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
>        at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:1007)
>        at java.base/java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:174)
>        at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.defineClass(BuiltinClassLoader.java:801)
>        at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.findClassOnClassPathOrNull(BuiltinClassLoader.java:699)
>        at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClassOrNull(BuiltinClassLoader.java:622)
>        at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(BuiltinClassLoader.java:580)
>        at java.base/jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader.loadClass(ClassLoaders.java:185)
>        at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:496)
>        at org.jacorb.orb.ORB.getReference(ORB.java:1243)
>        at org.jacorb.poa.POA.getReference(POA.java:1349)
>        at 
> org.jacorb.poa.POA.servant_to_reference(POA.java:2038)
>> 
> ________________________________
> 
> Tento e-mail ani žádný z připojených souborů nejsou přijetím návrhu na uzavření smlouvy, ledaže je to v nich výslovně uvedeno. Pokud tomu tak není, nelze je považovat za jednání, které by zakládalo jakékoliv nároky vůči společnosti AiP Safe. Tento e-mail je určen pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, které jsou jmenovitě uvedeny jako příjemci, a jeho obsah, včetně obsahu všech připojených souborů, je důvěrný. Jestliže nejste oprávněný příjemce, zdržte se, prosím, jakékoliv formy zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření jeho obsahu, včetně obsahu všech připojených souborů. Pokud jste obdržel tento e-mail omylem, oznamte to, prosím, neprodleně jeho odesilateli a e-mail, včetně všech připojených souborů, vymažte. Všechny e maily adresované, přijímané nebo posílané AiP Safe s.r.o. nebo zaměstnanci AiP Safe s.r.o. jsou považovány za zásadně pracovní e-maily. V souladu s tím odesilatel nebo příjemce těchto e mailů souhlasí, že mohou být čteny jinými zaměstnanci AiP Safe s.r.o., než je daný příjemce nebo odesilatel, proto aby byla zajištěna kontinuita pracovních aktivit a byla umožněna jejich kontrola..
> _______________________________________________
> jacorb-developer maillist - 
> jacorb-developer at lists.spline.inf.fu-berlin.de
> https://lists.spline.inf.fu-berlin.de/mailman/listinfo/jacorb-develope
> r
> 

_______________________________________________
jacorb-developer maillist - jacorb-developer at lists.spline.inf.fu-berlin.de
https://lists.spline.inf.fu-berlin.de/mailman/listinfo/jacorb-developer

CONFIDENTIALITY NOTICE. This message is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and/or privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please destroy all copies of the original message, including any and all attachments, and notify the sender immediately.


CONFIDENTIALITY NOTICE. This message is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and/or privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please destroy all copies of the original message, including any and all attachments, and notify the sender immediately.More information about the jacorb-developer mailing list