[Fli4l_dev] Mounted more than 25 times - Neu?

Herbert Demmel programmer at demmel-m.de
Sa Apr 6 11:20:57 CEST 2013


Robert Resch <fli4l at robert.reschpara.de> wrote in news:kjoitp$48e$1
@news.albasani.net:

> Fli4l hat schon lange einen fsck an Board. Gibts ein /data?
> 
> Gruß, Robert Resch
> 

Ja, /data existiert.

Herbert


Mehr Informationen über die Mailingliste Fli4l_dev